Неприсъствено провеждане на всички изпити през майската и юнската изпитни сесии.

Допълнителна информация за начина на провеждане на изпита, ще бъде предоставена от титуляра на дисциплината.

Разписание