За системата

Икономически университет - Варна разполага с електронна информационна система от 1996 година като тя не само се поддържа, но и се увеличават нейните възможности и до днес. Авторите и програмистите на тогавашната система са част от отдел Информационно и техническо осигуряване (ИТО) под ръководството на инж. Александър Францев.

Въпреки, че първоначалната идея е била улесняване на оперативните задачи и възможност за бързо изготвяне на справки, бързо се разбира че нуждата от информация е нужда не само от страна на администрацията и ръководството, но и на самите студенти.

Версия 1

Изградени са места, на които с помощта на клавиатура студентите могат да въведат факултетния си номер (тогавашния албумен номер) и техния ЕГН за да получат информация за техните оценки и лични данни. Системата е базирана на връзка клиент-сървър, като връзката може да се осугирява единствено на територията на университета.

Версия 2

Технологиите продължават да се развиват и през 2010 се осъществява амбициозен проект за конвертиране на базата данни към по-съвременен вид. Доц. Павел Петров е ръководител на ИТО, както и основна фигура в осигуряването на Extract-Transform-Load (ETL) процеса, а основен програмист на новата система е Илия Илиев. Макар и не напълно, конвертирането позволява полагането на основите на една по-лесна за достъпване платформа, която позволява на студентите да достъпват нужната за тях информация не само от вече познатите места, но и чрез Интернет. Създава се поддомейна info.ue-varna.bg като сървърът, на който е качен също се поддържа от ИТО.

Няколкото места с монитори и клавиатури са заменени със специално създадени за Университета киоски, оборудвани с touch-екрани. Такива киоски са инсталирани и във Втори Корпус.

Версия 3

Третата версия вече има и име - WebStudent. Тя е резултат от усилия положени, както от служители в компанията NasTech, така и от служители в отдел ИТО. Предоставена е една по-модерна визия на информацията. Дизайнът е репликиран в няколко други системи на университета като например платформата за дистанционно обучение (moodle.ue-varna.bg).

За пръв път студентите вече имат достъп не само да виждат информация, но и да кандидатстват за общежития и стипендии през платформата. Това става възможно поради цялостния реинженеринг на модула от новосформирания Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ-Варна, начело с гл.ас. Георги Зеленков.

Версия 4

С началото на учебната 2016/2017 година се предлага на студентите новата версия на info.ue-varna.bg. Тя не само предоставя вече достъпните до този момент възможности на студентите, но и надгражда като им предоставя възможност за работа със системата и през мобилно устройство. Важен момент в новата версия също така е и възможността за поставяне на персонална парола. Тя има незадължителен, но препоръчителен характер за всички студенти на ИУ-Варна. Студентите вече могат да си редактират телефона за връзка, електронния си адрес или личната снимка.

Учебното разписание е достъпно през WebStudent, като е добавена възможност за споделяне и печат на конкретно разписание.

През учебната 2017/2018 към информационната система на ИУ-Варна са добавени данните на студентите от Колеж по туризъм - Варна и по този начин всички разработени модули започват да функционират и за студенти и служители на Колежа по туризъм.