В случай, че сте новоприет студент, ще може да влезете в системата с факултетния си номер на следващия ден от датата на записване.
Молим, всички студенти да проверяват въведените данни и при установени неточности да съобщят незабавно във "Фронт-Офис" или в Център "Магистърско обучение".

Студентско състояние

Факултетен номер
ЕГН/ЛНЧ